Articles written by MomJunction

கர்ப்பகாலங்களில் செய்ய வேண்டியதும் செய்ய கூடாததும் - 17 உதவிக்குறிப்புகள் உங்களுக்காக

Do's and Don'ts in Pregnancy1

கர்ப்ப காலம் என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டும் அல்லாமல் அவளது குடும்பத்தாருக்கும் முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் ஆகும். 10 பிரசவங்களை பார்த்து முடித்த பெரியவர்கள் கூட தன்னுடைய பேத்தியின் கர்ப்ப காலத்தின் போது கொஞ்சம் பதட்டம் காட்டுவார்கள். கணவனின் நிலைப்பாடு அதனை விட மோசமானதாக இருக்கும். இப்போதைய நியூக்ளியர் குடும்பங்களில் பெரியவர்கள் இல்லாத காரணத்தால் சரியான முறையான கர்ப்ப கால அறிவுரைகள் கிடைக்காமல் பெண்கள் தவிக்கின்றனர். அவர்களுக்காகவே மிக சுலபமான முறையில் அவர்கள் எதனை செய்யலாம் எதனை […]

நீங்கள் கர்ப்பம் அடைந்திருக்கிறீர்களா என்பதை அறிந்து கொள்ள சில வீட்டு வழிமுறைகள்

Don'ts in Pregnancy

பொதுவாக கர்ப்பம் அடைந்திருக்கிறோமா என்பது சந்தேகமாக இருக்க கூடிய முதல் ஆறு வாரங்களில் எல்லோரும் செய்வது நாம் கர்ப்பம் அடைந்திருக்கிறோமா என்பதை பரிசோதிக்கும்  விதமாக மருந்துக் கடைகளில் விற்கும் பரிசோதனை பட்டியை வாங்கி அதில் சோதனை செய்து பார்ப்பது. ஆனால் அது எல்லாருக்கும் எல்லா நேரங்களிலும் சரியான முடிவை சொல்வதில்லை. பல சமயங்களில் தவறான முடிவுகளை சொல்லி விடுகிறது. இந்த நேரங்களில் தான் பாரம்பரியமாக வீட்டில் இருக்கும் பொருள்களை கொண்டு கர்ப்பத்தை பரிசோதனை செய்து அறிந்து கொள்ள […]

বাচ্চাদের জন্য ৩০টি জনপ্রিয় ঘুমপাড়ানি গান | 30 Popular Bengali Lullaby With Lyrics

30 Popular Bengali Lullaby With Lyrics

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো। খাট নাই পালং নাই আসন পেতে বসো। ছোটোবেলায় মা ঘুম পাড়ানোর সময় এই গানটা গুনগুন করে গাইতো । গান শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম তা টেরও পেতাম না। আজও মনে পড়ে ওই দিনগুলোর কথা। কান পাতলে আজও শোনা যায় মায়ের গাওয়া নানান সব ঘুমপাড়ানি গান। ঘুমপাড়ানি গান […]

13 Best Paraffin Wax Baths In 2020

Best Paraffin Wax Baths

Paraffin wax bath is a procedure in which hot paraffin wax is used to heal some skin-related conditions such as dryness, cracks, etc., and also for some therapeutic benefits including joint pains, arthritis pains, etc. If you’re looking for the best paraffin wax bath to treat the dry or chapped skin on hands or feet, […]

பஞ்ச தந்திரக் கதைகள்

குழந்தைகளுக்கானகதைசொல்லிகள்என்பதுஇப்போதையகாலகட்டத்தில்அருகிவருகிறது. நாம்வளர்ந்தாலும்நமதுஇளம்பிராயத்தில்ஏற்பட்டகதைகேட்கும்தாகம்இன்னமும்குறையவேஇல்லை. இதனையேநாம்இன்றளவும்சினிமாக்களில்கண்டுஇன்புறுகிறோம். கதைகேட்கும்ஆர்வத்தின்அடுத்ததொருபரிணாமம்திரைப்படங்கள்எனலாம். இவ்வளவுவளர்ந்தபின்பும்நாம்இன்னும்கதைகளைஏதோஒருவடிவத்தில்நேசித்துக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால்இன்றையஇளம்பிராயகுழந்தைகளுக்குகதைசொல்தல்என்றால்என்னஎன்பதுபள்ளியின்ஒருவகுப்போடுமுடிந்துவிடுகிறது. அவர்களேவிரும்பினாலும்கதைசொல்லும்திறமைபெற்றபெரியவர்கள்இல்லாமல்இருப்பதுமிகப்பெரியவளர்த்தல்குறைபாடுஎனலாம். ஆகவேஇங்கேகூறப்பட்டிருக்கும்நீதிக்கதைகளைஉங்கள்குழந்தைகளுக்குசுவாரஸ்யமானமுறையில்நீங்கள்சொல்லஆரம்பியுங்கள். அவர்களின்மழலைஉலகில்இருந்தேஅவர்கள்மனதில்அறம்வளருங்கள்! பஞ்ச தந்திரக்கதைகள் எப்படி உருவானது பஞ்சதந்திரக்கதைகள்உருவானது இன்னொரு சுவாரஸ்யமான தனிக்கதையாக கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை பஞ்ச தந்திரக்கதைகளின் முக்கியத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கூட இது சொல்லப்பட்டிருக்கலாம். செல்வத்துக்குகுறைவில்லாதபாடலிபுரநாட்டுமன்னனுக்குபிறந்தபிள்ளைகள்அனைவருமேமக்காகவும்அறிவில்லாதமூடர்களாகவும்இருந்ததால்மன்னன்கவலைகொண்டான். இப்படியானபிள்ளைகள்பிறக்காமல்இருப்பதேமேல்எனஎண்ணமும்கொண்டான். தன்னுடையகவலையைஅரசவையில்தெரிவித்தான். அங்கேஅனைத்துநீதிசாஸ்திரங்களிலும்வென்றசோமசர்மாஎன்பவர்எழுந்துஉங்கள்பிள்ளைகளைநான்ஆறுமாதத்துக்குள்அறிவிற்சிறந்தவர்களாகஆக்கிகாட்டுகிறேன்என்றார். மன்னன்தன்னுடையகவலைகள்நீங்கிசோமசர்மாவுக்குஉண்டானமரியாதைகள்செய்வித்துமகன்களைஅவருடன்அனுப்பிவைத்தார். சோமசர்மாதான்கற்றஅத்தனைநீதிசாஸ்திரங்களையும்கரைத்துகரும்புக்கட்டியாக்கி அச்சு வெல்லம் போல பஞ்சதந்திரக்கதைகளை  மாற்றினார். அவைகளைஅரசகுமாரர்களுக்குசொல்லலானார். குழந்தைகளேஉங்களுக்குசிலவேடிக்கைகதைகளைகூறபோகிறேன். பஞ்சதந்திரக்கதைகள்என்றுஅதற்குபெயர்சூட்டிஇருக்கிறேன்என்றார். குழந்தைகள்பஞ்சதந்திரக்கதைகள்என்றால்என்னஎன்றுகேட்டன. சோமசர்மாஅரசகுழந்தைகளுக்குதேவையானஐந்துவிதநீதிகளைஉள்ளடக்கியகதைகள்செய்திருந்தார். அவையாவனமித்ரபேதம்நட்பைகெடுத்துபகைஉண்டாக்கும்கதைகள், சுகிர்லாபம்எனப்படும்தனக்குசமமானவர்களோடுசுமுகமாகவாழ்தல், சந்திவிக்ரகம்என்பதுபகைவர்களோடுஉறவாடிவெல்தல், அர்த்தநாசம்என்றால்கையில்கிடைத்தபொருள்களைஅழித்தல், அசம்பிரேட்சியகாரியத்துவம்என்பதுஒருவிஷயத்தைஆராயாமல்செய்தல்என்பனவாகும். குழந்தைகள்கதைகள்கேட்கஆர்வம்கொண்டார்கள். சோமசர்மாபின்வரும்கதைகளைக்கூறலானார். 1. காகமும் […]

சிறுவர்களுக்கான நீதி கதைகள்

Justice stories for children

இப்போதைய குழந்தைகளுக்கு கதைகள் சொல்வது என்பது மிகவும் சிரமமான காரியம்தான். காரணம் தற்போதைய குடும்பங்களில் கதை சொல்லிப் பெரியவர்கள் இப்போதெல்லாம் காணாமல் போய் விட்டார்கள். லைக்கு செல்லும் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் ஆயிரம் பணிகளுக்கு நடுவே குழந்தைக்கான கதைகளாக எதனை சொல்வது என்கிற தெளிவும் இல்லை. தங்களுக்கு இருக்கின்ற பரபரப்பு மற்றும் பதட்டங்களால் தாங்கள் சிறுவயதில் படித்த பல கதைகளை நினைவில் வைத்திருக்க அவர்கள் தவறி விடுவார்கள். குழந்தைகளுடன் நீங்கள் ஒன்றியிருக்க உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே கதை நேரம் […]

குழந்தைகளுக்கான பாடல்கள்

rhymes-for-kids-banner

உங்கள் குட்டிக் குழந்தைக்கான சின்ன சின்ன தமிழ் பாடல்கள் இங்கே தொகுத்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. மழலை மொழி பேசும் உங்கள் மகவு தன்னுடைய தேன் குரலால் இந்த தமிழ்ப் பாடல்களை பாடி உங்களையும் தமிழையும் மகிழ்விக்கவே இந்த ஏற்பாடு. உங்கள் குழந்தைக்கு பாடல்களை ஒவ்வொரு வரிகளாக சொல்லிக் கொடுங்கள். முடிந்தவரை பாடல் வரிகளுக்கேற்றபடி பாவனைகள் செய்து சொல்லிக் கொடுங்கள். அவர்கள் எளிதில் மறக்க மாட்டார்கள். கூடவே குழந்தைகள் மறக்காமல் இருக்க ஏதேனும் மெட்டுக்களோடு சொல்லிக் கொடுங்கள்.இப்படி செய்வதால் காலங்கள் […]

13 Best Gucci Perfumes For Women In 2020

13 Best Gucci Perfumes For Women In 2020

Gucci perfumes for women need a special mention as the brand meticulously curates the fragrances that are suitable for women of different age groups. In this post, MomJunction gives you a list of the best Gucci Perfumes for Women. Whether you want one for yourself or as a gift for someone special, you are likely […]

9 Best BaByliss Hair Straighteners In 2020

[mj-toc] BaByliss is a well-known brand in professional hair styling tools. It offers a broad range of hair straighteners for every hair type. While the company’s product offering might enthuse you, we understand that it can be pretty overwhelming to choose the best hair straightener for your hair type. So, to make it easy for you, MomJunction has listed the best BaByliss hair straighteners along with their features. It’s your turn to go through them and choose the perfect BaByliss hair straightener for your hair type. 9 Best BaByliss Hair Straighteners 1. BaBylissPRO Nano Titanium-Plated Ultra-Thin Straightening Iron Designed for short- to medium-length hair, this sleek BaByliss hair straightener helps you achieve salon-like shiny and silky-smooth hair at home. Featuring titanium plates, the hair straightener conducts ultra-high heat, allowing you to get ready in a jiffy. The ceramic heating technology instantly heats the plates, leaving zero cool spots while straightening. The slim and lightweight design of the straightener makes it easy to handle. The product also features a five-inch extended plate that would leave you with a frizz-free hair in no time. And what’s more, you can style your hair with 50 different heat settings up to 450° F. Pros Choose between the one-inch plate and the one-and-a-half-inch plate Includes 50 heat settings for precise heat setting and different hair types Manufacturer’s warranty for four years Cons Not quite suitable for thick, wavy, or curly hair types Higher heat could damage the hair if proper precautions are not taken 2. BaBylissPRO Nano Titanium Mini Straightening Iron Looking for a straightener that fits into your purse effortlessly? Look no further than the Nano Titanium Mini Straightening Iron from BaByliss. It is perfect for all your on-the-go hair straightening needs. Its six-inch length and dual voltage provision make it one of the best travel-friendly hair straighteners. Designed with nano titanium plates, the flat iron reaches ultra-high temperature up to 450° F  for faster straightening. It also allows gentle straightening by moisture-locking, causing zero hair damage. The one-inch-wide plates are great for short hairstyles as they get close to the scalp. Pros Dual voltage for global usage Lightweight and sleek design Cons No temperature control setting and auto shut-off feature Takes a long time to straighten thick and medium hair types 3. BaBylissPRO Porcelain Ceramic Straightening Iron Available in three different size plates—one inch, one-and-a-half inches, and two inches—this straightener from BaByliss is a must-have product if you have thick hair. The porcelain ceramic heating technology enables even distribution of heat across the iron and generates far-infrared heat that protects the hair’s luster. The four-inch-long porcelain ceramic plates provide instant heat-up and recovery and allow faster straightening of wider sections. You can adjust the temperature setting up to 450° F based on your hair type. Pros Available in different sizes to suit all hair lengths Fast heating in less time Even heat distribution across the plates Cons Some users have questioned the durability of the straightener, while others mentioned wiring issues. 4. BaBylissPRO Nano Titanium-Plated Ionic Straightening Iron Are you looking for a quick-fix solution for your frizzy hair? Try the new BaBylissPRO Nano Titanium-Plated Ionic Straightening Iron. Built with the digital ionic technology, the flat iron produces natural ions and reduces frizz in a jiffy. Complementing to it are the titanium plates that provide stable heat at ultra-high temperatures, leaving your hair smooth and silky. The straightener is available in 1¼-inch and 1¾-inch plates and features a patented stay-cool ryton housing to offer protection against high temperatures. Pros Suitable for all hair types Glides through the hair smoothly and reduces the straightening time Multiple heat settings Cons A little heavy to hold Not quite effective on curly hair 5. BaBylissPRO Porcelain Ceramic Straightening Iron (with comb teeth) Maintaining curly and thick hair is not a walk in the park. With its world-class experience in styling tools, BaByliss’s solution to the problem is the Porcelain Ceramic Straightening Iron With Teeth. Featuring a 1.5-inch-wide plate with comb teeth, the flat iron enables far-infrared heat to penetrate to the hair shaft, giving you frizz-free curls. The rheostat temperature dial enables heat setting up to 450° F. Pros Dual voltage provision for global usage Antistatic removable comb teeth plate Curved handle optimizes the ease of use Cons Not suitable for thin hair 6. BaBylissPRO Ceramic Tools Straightening Iron With 25 heat settings, the BaBylissPRO Ceramic Tools straightener is ideal for all hair types. The floating plate design is what makes this flat iron unique. It allows full contact across the entire plate surface, hence minimizing the straightening time. Furthermore, the far-infrared heat technology minimizes hair damage, while the negative ions emitted by the tool reduce static electricity, leaving your hair frizz-free. Pros One-inch ceramic plate for even heat distribution Heat setting up to 450° F Soft-grip handle for easy use and comfort Cons Not quite suitable for coarse hair 7. BaBylissPRO Nano Titanium Digital Straightener Featuring multi-directional floating plates, the flat iron enables full hair contact and significantly reduces the styling time. A noteworthy feature that would impress you is the digital memory function of the straightener that records the frequently used heat setting and provides styling convenience. The digital temperature setting allows precise heat adjustment, and the nano titanium technology reduces hot spots and distributes heat evenly. Pros Can be used for both professional and household purposes Nano titanium plates are charged with negative ions to tame frizz Memory function to select the preferred heat setting Digital heat adjustment Heat setting up to 450° F in seconds Cons Some users complained that the straightener stopped working after a few months of use. 8. BaBylissPRO Nano Titanium Prima The features of the BaBylissPRO Nano Titanium Prima straightener will blow your mind. It can be used for both hair straightening and curling. Featuring aircraft-grade titanium plates, the tool enables efficient heat transfer and gives you smooth and shiny hair instantly. Featuring a convex stainless steel case, the flat iron is wrap- and corrosion-resistant. The dual ceramic heating technology enables 20% faster heating and optimized heat transfer across the plates. It allows for heat settings up to 465° F, making the straightener suitable even for the most resistant hair types. The FullWave Thermal technology allows instant heat recovery and temperature maintenance. Pros Advanced heaters for instant heat up Adjustable temperature settings Ion technology locks moisture, giving you damage-free and shiny hair Digital display of temperature Straighten as well as curl with the same tool Cons Handle might get hot in the resting position 9. BaBylissPRO Ceramix Xtreme Straightening Iron Ceramix Xtreme Straightening Iron features one-inch-wide ceramic plates to provide you with smooth and shiny salon-like hair. The flat iron offers 25 temperature settings up to 450° F. The one-inch ceramic plates reduce hot spots and allow even heat distribution, while the far-infrared heating technology enables gentle straightening of hair. Pros Can be used for all hair types Dual voltage for global use Leaves hair smooth, shiny, and sleek  Cons Some users complained that the iron overheats quickly. Tips For Choosing The Best Hair Straightener Now that you know the top nine hair straighteners offered by BaByliss, try to pick the one that suits your hair needs. Well, the immediate question that strikes your mind might be, “How?”. Don’t worry, We help you with some tips and tricks to find the right straightener for your hair to make your job easy-breezy. Know your hair type: Thick, thin, curly, frizzy, coarse, or fine-hair comes in different forms. You cannot use the same flat iron for all hair types. Thus, knowing your hair type is the first step in choosing the best straightener. Pick the right plate: Straightener plates are made from different materials—ceramic, titanium, ionic, among others. It’s not about how superior the metal is, but what your hair needs. Ceramic irons spread the heat more evenly, and hence, are suitable for all hair types. However, after prolonged use, the ceramic coating might wear down, resulting in uneven heat distribution. Titanium plates heat quickly, producing high temperatures in less time. People with very coarse and curly hair can use them for faster styling. However, titanium irons are a tad pricey and are not necessary if you have thin, fine hair. Ionic or tourmaline plates work wonders on damaged hair by producing negative ions. These are great for frizzy and curly hair types. Hot, hotter, hottest! Once you find the right kind of plate suitable for your hair type, check the heat adjustment settings offered by the flat iron. High temperature means faster styling. But not all hair types require high heating. Thin and fine hair types are prone to damage and need a flat iron with low temperature or one with adjustable heat settings. Thick, curly, and coarse hair types, on the other hand, require a higher heat setting. Hair volume: The density of your hair is another deciding factor in choosing the right straightener. The thicker your hair, the wider should be the iron plate. Straightener plates come in different sizes. The wider the plate, the faster you can pass your hair through it. While thick hair types require wider plates, thin hair can be managed with narrow plates. Curly hair, on the other hand, is susceptible to frizz; hence, a flat iron with a wide plate is required. We hope these tips help you find the right hair straightener for your hair type. Do you know any other tricks? Please comment below and spread some pro tips. Are Hair Straighteners Safe? Using a flat iron to straighten your hair would leave you with silky and shiny hair. However, regular use might cause hair damage, making the hair brittle, dry, and lifeless. The more heat you use, the worse the damage would be. Hair is just like our skin. It can burn like our skin, but the only difference is that we just can’t feel it. The hair shaft is composed of two layers—the inner core and outer core.  The structure of a healthy hair is hollow, uniform, filled with water and air, and has a smooth cuticle. Its structure enables light passage, resulting in internal glow and external shine. But when we use heating tools like straighteners and curlers on a daily basis, excessive heat might damage both the layers, leaving the hair dull and damaged. Natural moisture is what helps hair stay nourished and elastic. Applying excessive heat on already dry hair strips off hair’s moisture, resulting in dull, brittle, and damaged hair. Do these facts scare you? Of course, they do. Does this mean you need to give up hair straightening forever? Maybe not. Read on to learn how taking some simple precautionary measures can help you minimize or prevent hair damage caused by styling tools. The Secret To Safe Hair Straightening Choose the right straightener. Whether it is a hair straightener or curler, using a good-quality tool is the key. Inexpensive appliances made with inferior quality material might distribute heat unevenly, providing poor results. Titanium, ceramic, porcelain, teflon-coated, ionic plates, etc., are some of the widely-used metals, each offering a different benefit. You can pick the one that is best suited for your hair type. Though a little expensive, a good quality straightener comes with adjustable heat settings, allowing you to set the required temperature based on your hair type. Use it less frequently. If you want your hair to be healthy, you must reduce the number of times you expose it to the styling tools. Ironing done with the right tools in a proper way would give you good results, eliminating the need for everyday straightening. Protection is better than cure. Before using any hair styling product that involves heating, applying a hair protectant spray is a must. Good protectants create a barrier between the hair and heat. Some products also infuse moisture to the hair, thus reducing hair damage. Tips For Safe Handling Besides the precautions listed above, here are some other safety measures to follow while handling the tool: Don’t use straighteners in a shower or while bathing. Keep it away from water. If it falls into the water, unplug it immediately. Don’t try to take it out without unplugging it. Never leave the plugged iron unattended. Do not twist the line cord around the appliance. Do not touch the hot surfaces of the tool to check its readiness. Most straighteners reach their maximum temperature in two to three minutes. Do not use it near children. Frequently Asked Questions Are BaByliss hair straighteners good? BaByliss is one of the global companies that provide professional hair styling products. It offers straighteners for every hair type and designs flat irons for both professional and household usage. The brand has acquired a good customer base since its inception, which is only possible with high-quality products. Do straighteners make your hair thin? It depends on the quality of the straightener. If you use a poor-quality iron made of cheap material or one with a single heat setting, you might end up with damaged hair that would eventually reduce your hair volume. Hence, we recommend you go for good-quality hair styling tools and follow straightening basics. Does BaByliss offer a straightener cum curler? Yes, BaByliss does have a straightener cum curler model, which is the BaByliss PRO Titanium Prima straightener. Designed with aircraft-grade titanium plates, the dual-purpose tool enables efficient heat transfer, leaving your hair much smoother and shinier. Which BaByliss straightener is suitable for thick hair? For normal thick hair, we recommend BaBylissPRO Porcelain Ceramic Straightening Iron. With four-inch-long ceramic plates, the tool allows wider sections of the hair to pass through it easily. The ceramic heating technology enables quick heat-up. If you have thick curly hair, the BaBylissPRO Porcelain Ceramic Straightening Iron with comb teeth would be an ideal choice. With 1.5-inch-wide comb-toothed plates, the flat iron enables far-infrared heat to penetrate the hair shaft, leaving you with frizz-free curls. Do you use any BaByliss hair straightener? Why not leave a comment below? You can also suggest your favorite BaByliss straightener that might help other fellow readers to choose the best flat iron for their hair type. Disclaimer: MomJunction may earn a commission when products are purchased through affiliate links given in the article. However, this partnership does not influence the editorial content featuring in our list.

BaByliss is a well-known brand in professional hair styling tools. It offers a broad range of hair straighteners for every hair type. While the company’s product offering might enthuse you, we understand that it can be pretty overwhelming to choose the best hair straightener for your hair type. So, to make it easy for you, […]