Kora
  Kora means Companion
  Girl
  -
  Aboriginal,Maori

   K..  Ka..  Kaa..  Kai..  Kak..  Kar..  Kas..  Kau..  Ker..  Key.. 
  Name Numerology For Kora

  Favourite 0
  Use this space for Favourite Baby Names you like.To add Names here ,simply click the icon
  ×

  Favourite Baby Names

  No Items Added yet
  Email Me My Favourite Baby Names